تبلیغات
وبلاگ بسیجیان - اسلام هراسی رویای بازی برد - برد نظام سلطه علیه اسلام

وبلاگ بسیجیان

بسیج لشگر مخلص خداست

اگرچه اسلام هراسی و اسلام ستیزی پدیده تازه ای در غرب نیست و تقریبا ریشه در تاریخ اروپا و به ویژه جنگ های صلیبی دارد اما امواج جدید اسلام هراسی و اسلام ستیزی، پروژه ای كاملا هدفمند و طراحی شده از سوی صهیونیسم بین الملل می باشد كه با بهره گیری از ابزارهای متنوع و تاكتیك های پیچیده به صورت پردامنه ای در حال اجرا است.
موج اول این پروژه به صورت مشخص از اوایل دهه 80 میلادی آغاز شده است و چرائی عملیاتی شدن اسلام هراسی و اسلام ستیزی نیز به پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات گسترده منبعث از آن در جهان اسلام و مناسبات بین المللی باز می گرددد

 

¤ موج اول اسلام هراسی و اسلام ستیزی

اگرچه اسلام هراسی و اسلام ستیزی پدیده تازه ای در غرب نیست و تقریبا ریشه در تاریخ اروپا و به ویژه جنگ های صلیبی دارد اما امواج جدید اسلام هراسی و اسلام ستیزی، پروژه ای كاملا هدفمند و طراحی شده از سوی صهیونیسم بین الملل می باشد كه با بهره گیری از ابزارهای متنوع و تاكتیك های پیچیده به صورت پردامنه ای در حال اجرا است.

موج اول این پروژه به صورت مشخص از اوایل دهه 80 میلادی آغاز شده است و چرائی عملیاتی شدن اسلام هراسی و اسلام ستیزی نیز به پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات گسترده منبعث از آن در جهان اسلام و مناسبات بین المللی باز می گردد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، باعث به وجود آمدن و ظهور خود آگاهی دینی در میان مسلمانان و بازیابی هویت اسلامی گردید و این مهم نیز گفتمان بیداری اسلامی را به منصه ظهور رسانید و گفتمان بیداری اسلامی تدریجا به گفتمان مسلط جهان اسلام تبدیل گردید.

دامنه تحولات منبعث از انقلاب اسلامی تنها محدود به جهان اسلام نگردید و خیلی سریع مناسبات بین المللی را نیز تحت تاثیر خود قرار داد. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دو عنصر مسلط بر سرشت مناسبات بین المللی حاكم بود: عنصر قدرت و ایدئولوژی سیاسی سوسیالیسم و لیبرالیسم اما انقلاب اسلامی، عناصر و معادلات جدیدی را وارد عرصه مناسبات بین المللی كرد. این عناصر و معادلات عبارت بودند از هویت فرهنگی و دینی و ایدئولوژی اسلامی.

برآیند وارد شدن مولفه های جدید در مناسبات بین المللی، شكل جدیدی از قواعد بازی را در محیط بین المللی بوجود آورد كه در نتیجه بازی یكجانبه و یكطرفه سلطه گر و سلطه پذیر را تا حدود زیادی تحت تاثیر قرار داد و ظهور بازیگران سلطه ناپذیر و مستقل را به ارمغان آورد.

روند موصوف از یك سو و گسترش مهاجرت گسترده مسلمانان به اروپا و آمریكا و مقاومت آنان در برابر هضم شدن در هنجارها و فرهنگ غربی و همچنین تاكید و تقید مسلمانان به اعمال دینی و رشد اسلام گرایی در بین اروپائیان، غربی ها را به هراس انداخت و آنان را به چاره جوئی واداشت ا ز این رو غرب درصدد برآمد تا با تكیه بر راهبرد اسلام هراسی، از یك طرف تحولات ذكر شده را مهار كند و از طرف دیگر و به زعم خود مهمترین مانع جدی بر سر راه جهانی سازی و استیلای فرهنگ، سیاست و اقتصاد غرب را بدین ترتیب از سر راه بردارد. این مانع از منظر غربی ها همان خود آگاهی مسلمانان، بازیابی هویت دینی و شكل گیری بیداری اسلامی بود.

 

¤ انتشار كتاب آیات شیطانی در راستای موج اول اسلام هراسی

بنابراین موج اول اسلام هراسی همزمان با شكل گیری موج اول بیداری اسلامی در دهه 80 میلادی به عنوان یك راهبرد مهم در دستور كار نظام سلطه و رسانه های وابسته به آن قرار گرفت كه در این ارتباط می توان به انتشار كتاب موهن آیات شیطانی توسط سلمان رشدی اشاره كرد.

با فروپاشی بلوك شرق و شوروی سابق در آغاز دهه 90 میلادی و خلأ بیگانه هراسی و محاصره اندیشی متداول عوام در غرب، راهبرد اسلام هراسی به صورت جدی تر مورد اهتمام و توجه بازیگران سلطه گر قرار گرفت. در همین راستا مراكز تصمیم ساز وابسته به لابی صهیونیسم بین الملل سعی كردند برای پركردن خلأ بیگانه هراسی و محاصره اندیشی، خطر اسلام را جایگزین خطر كمونیسم نمایند.

از این رو در فاز جدید، راهبرد اسلام هراسی را از مجاری صرف تبلیغاتی خارج كرده و به آن زیرساخت به اصطلاح علمی و فرهنگی دادند. در این رابطه و در سال 1992 تئوری برخورد تمدن ها ا ز سوی ساموئل هانتینگتون مطرح گردید.

هانتینگتون در تئوری برخورد تصریح كرد كه خطوط گسل بین تمدن ها مرزهای درگیری آینده است و تمدن اسلامی بزرگترین تهدید برای تمدن غرب محسوب خواهد شد. در واقع مراكز تصمیم ساز با این تئوری پردازی درصدد القاء این مفهوم بودند كه مرزهای جهان اسلام خونین است.

متعاقب ایجاد زیرساخت به اصطلاح علمی و فرهنگی برای راهبرد اسلام هراسی، اسلام ستیزی، نیز به موازات آن در دستور كار غرب و رسانه های وابسته به نظام سلطه قرار گرفت. ارائه تصویر غیرواقعی و مخدوش از اسلام و آموزه های آن، فاز دیگری از موج اول راهبردهای اسلام هراسی و اسلام ستیزی بود. عملیاتی شدن این فاز ذهنیت افكار عمومی غرب را به سمت برداشت یك جانبه و غیرواقعی از اسلام سوق می داد.

القاء این مفاهیم كه قوانین اسلامی ناقض حقوق بشر است. اسلام دینی خشونت طلب و مروج عصبیت است، دین اسلام بنیادگرا و مخالف علم و پیشرفت می باشد، اسلام مولد اندیشه تروریسم است و... بخشی از فاز جدید اسلام هراسی و اسلام ستیزی در موج اول را شامل می شود.

 

¤ موج دوم اسلام هراسی و اسلام ستیزی

دومین موج اسلام هراسی و اسلام ستیزی پس از حادثه 11سپتامبر و انفجارهای نیویورك و واشنگتن عملیاتی شد.

در موج دوم، رسانه های تحت كنترل نظام سلطه سعی كردند بنیان روابط جهان اسلام و غرب را دگرگون سازند، از این رو با شدت وحدت گسترده ای این عبارت كه خطوط گسل تمدنی بین اسلام و غرب فعال شده است را القا می كردند. دو روز پس از انفجارهای 11 سپتامبر، روزنامه هرالدتریبون در مقاله ای به قلم جان وینكور نوشت كه این حوادث برخورد تمدن های اسلامی و غرب را آشكار ساخته است.

موج دوم اسلام هراسی و اسلام ستیزی توسط امپراتوری های خبری و رسانه ای نظام سلطه آنچنان ساماندهی شد كه نخست وزیر وقت ایتالیا در اظهاراتی نسنجیده تمدن غرب را اصیل تر از تمدن اسلامی خواند و مسلمانان را به علت آنچه او فرودستی می نامید مورد تحقیر قرار داد.

در ادامه این روند، فوكاویاما یك ماه پس از حادثه 11سپتامبر در مصاحبه ای با روزنامه گاردین تأكید كرد كه اسلام تنها نظام فرهنگی است كه مدرنیته غربی را تهدید می كند. او تصریح كرد كه آمریكا می تواند برای شكستن مقاومت كشورهای اسلامی در برابر مدرنیته از توان نظامی خود استعفا كند.

در همین رابطه ویلیام كوهن وزیر دفاع اسبق آمریكا و استراتژیست های برجسته این كشور اعلام داشت جنگ آمریكا و متحدانش با اسلام، جنگ چهارم جهانی است و همچنین بوش رئیس جمهور آمریكا نیز مدعی جنگ دوم صلیبی گردید.

موج دوم اسلام هراسی و اسلام ستیزی در غرب در وهله اول پدیده عصبیت مسلمانان را گسترش داد و رفتارهایی علیه آنان درا شكال تبعیض، انزجار، اعمال خشونت و... شكل گرفت، ثانیاً موجب رونق بخشی بیشتر بیگانه ستیزی و محاصره اندیشی عوامانه در افكار عمومی غرب شد، ثالثاً به غرب و به ویژه آمریكا آزادی عمل بیشتری برای اسلام هراسی و اسلام ستیزی اعطا كرد به گونه ای كه پنج كشور از هفت كشوری كه نامشان در فهرست وزارت خارجه آمریكا به عنوان حامیان تروریسم قرار گرفت، از كشورهای اسلامی بودند و رابعاً ساماندهی موج دوم اسلام هراسی و اسلام ستیزی این امكان را برای آمریكا و كشورهایی كه دارای فرهنگ مشترك انگلوساكسنی بودند فراهم ساخت تا رویكردی سخت افزارانه و میلیتاریستی را در دستور كار خود قرار دهند.

در راستای تئوریزه كردن لزوم رویكرد سخت افزاری و نظامی در موج دوم اسلام هراسی و اسلام ستیزی رود پارسلی از كشیشان مروج صهیونیست مسیحی با انتشار كتابی به نام «بیش از این نباید سكوت كرد» مدعی شد كه خدا به آمریكا مأموریت داده كه اسلام را شكست دهد.

وی همچنین در كتاب خود نوشت كه این یك حقیقت است كه آمریكا تا حدودی با هدف ویرانی این دین غلط تأسیس شده است.

 

¤ موج سوم اسلام هراسی و اسلام ستیزی

درپی ناكامی آمریكا در عراق و شكست طرح خاورمیانه بزرگ كه در واقع شكست رویكرد سخت افزاری در راهبردهای اسلام هراسی و اسلام ستیزی بود و همچنین پیروزی گفتمان اصولگرایی در ایران در طی چند سال اخیر موج دوم بیداری اسلامی درمنطقه پدیدار شد. این موج كه با پیروزی اسلام گرایان و به قدرت رسیدن آنان در برخی كشورهای اسلامی و به ویژه پیروزی حزب الله درجنگ 33روزه با رژیم صهیونیستی همراه بود نظام سلطه را وادار كرد تا موج سوم اسلام هراسی و اسلام ستیزی را طراحی و اجرا نماید.

این موج كه از سال 2005 و با چاپ كاریكاتورهای موهن و اهانت آمیز به ساحت مقدس پیامبراعظم (ص)، توسط ناشران دانماركی طراحی و اجرا شده است، با پخش ویژه برنامه شبكه آمریكایی فاكس نیوز، ساخت فیلم ضد قرآنی «فایتنا» از سوی گریت ویلدرز هلندی كه دارای روابط بسیار نزدیكی با ایهود باراك و اولمرت می باشد و همچنین اظهارات موهنانه رود پارسلی و چاپ مجدد كاریكاتورهای اهانت آمیز، شكل و ابعاد جدیدتری به خود گرفته است.

موج سوم اسلام هراسی واسلام ستیزی، هتاكانه تر، گسترده تر و پیچیده تر طراحی و اجرا می شود و از تاكتیك هایی همچون «القاء» و توهم سازی، تمسخر، تحقیر، تحریف «علیه مقدسات اسلامی، آموزه های دینی و مسلمانان بهره گرفته می شود.

 

¤ اهداف پیدا و نهان سناریوی اسلام هراسی واسلام ستیزی:

اسلام هراسی و اسلام ستیزی در واقع ناظر برطراحی بازی برد- برد از جانب نظام سلطه در برابر بیداری اسلامی می باشد. بدین معنا كه بی حسی و بی تفاوتی مسلمانان در برابر تكرار اهانت ها، از یك سو تلاشی خواهد بود برای پیشروی بیشتر دربرابر بیداری اسلامی و تفوق فرهنگ غربی در مقابل خودآگاهی دینی و بازیابی هویت اسلامی مسلمانان و از سوی دیگر با واكنش غیر معقول مسلمانان و یا به عبارتی با وارد كردن مسلمانان به اشتباه، القاء مظلومیت غرب و پیشبرد اهداف مورد نظر را رقم بزند.

بخشی از اهداف پیدا و پـنهان سناریوی اسلام هراسی و اسلام ستیزی را می توان اینگونه برشماری كرد:

 

1- جلوگیری از مهاجرت مسلمانان به غرب و ایجاد مهاجرت معكوس مسلمانان:

كشورهای غربی روند مهاجرت مسلمانان به غرب را تهدیدی برای رفاه اجتماعی خود تلقی می كنند كه باعث اختصاص منابع و مشاغل به آنان می گردد بر همین اساس می كوشند با اتخاذ اسلام هراسی و اسلام ستیزی، عملا نه تنها از روند مهاجرت مسلمانان جلوگیری به عمل آورند، بلكه این روند را معكوس نمایند. در همین رابطه می توان به انفجارهای هفتم ژوئیه 2005 لندن اشاره كرد كه متعاقب آن اذیت وآزار مسلمانان باعث شد كه حدود 500 هزار مسلمان انگلیس را ترك نمایند.

 

2- جلوگیری از رویكرد مردم غرب به اسلام:

گسترش جمعیت مسلمانان از یك سو و رویكرد مردم غرب به اسلام و همچنین كاهش و یا بعضا منفی شدن نرخ رشد جمعیت دركشورهای اروپایی، احساس نگرانی عمیقی را در نزد سردمداران غربی به وجود آورده است به گونه ای كه با انتشار برخی آمارها، پیش بینی كرده اند كه تا چند دهه آینده اروپا قاره ای مسلمان خواهد شد. از این رو عملیاتی شدن راهبردهای اسلام هراسی و اسلام ستیزی در نزد سیاست گذاران اروپایی، در واقع ترفندی است برای مقابله و مهار روند موصوف.

 

3- ممانعت از روند واگرایی اروپا نسبت به آمریكا:

آمریكا با بهره گیری از القاء خطر كمونیسم، موفق شده بود در طول جنگ سرد، غرب را به عنوان متحد استراتژیك دركنار خود حفظ نماید. با فروپاشی شوروی سابق و منتفی شدن خطر كمونیزم، روند واگرایی اروپا نسبت به سیاست های آمریكا تدریجا آغاز گردید. ادامه این روند آمریكا را در مناسبات بین الملل و مهار چالش های پیش رو تنها وضعیت می سازد. براساس اسلام هراسی و اسلام ستیزی در واقع بازار بیگانه هراسی را به عنوان یك الزام برای حفظ وضع موجود و همراهی اروپا با سیاست های آمریكا فراهم می سازد.

 

4- ایجاد تقابل مسیحیت با اسلام:

سناریوی اسلام هراسی و اسلام ستیزی از یك سو ممكن است مسلمانان را وادار به بازی كردن در زمین غربی ها و رفتار اشتباه نماید واز سوی دیگر باعث رویكردهای منفی مانند خشونت، انزجار و اشاعه باورهای نادرست علیه مسلمانان گردد كه در نهایت می تواند منجر به تقابل بین مسیحیت و اسلام شود.

طراحی مذكور بیش از پیش، نفش لابی صهیونیسم را درچرایی عملیاتی شدن راهبردهای اسلام هراسی و اسلام ستیزی مشخص می سازد. دراین راستا به نظر می رسد لابی صهیونیسم و مسیحیان صهیونیست با ایجاد جنگ نرم صلیبی در انگاره ایجاد زمینه برای تحقق نبرد آرماگدون می باشد.

 

5-مهار جمهوری اسلامی ایران:

از دیگر اهداف مورد نظر نظام سلطه در سناریوی اسلام هراسی و اسلام ستیزی مهار جمهوری اسلامی ایران درابعاد گوناگون می باشد. در واقع اسلام هراسی و اسلام ستیزی درنزد طراحان سلطه گر مترادف با ایران هراسی و ایران ستیزی می باشد. بر همین اساس مقامات آمریكایی بارها ایران را محور شرارت و بانك مركزی تروریسم در منطقه و جهان معرفی كرده اند. ازاین نظر راهبرد اسلام هراسی واسلام ستیزی در واقع ناظر بر تلاش مهار همه جانبه ایران از طریق انزوای جمهوری اسلامی در مناسبات بین المللی، ایجاد اجماع و محدودیت های اقتصادی علیه ایران، ایجاد شكاف و تقابل بین جمهوری اسلامی و كشورهای عربی منطقه می باشد.

 

6- تداوم حضور نظامی و اشغالگری آمریكا در منطقه:

عملیاتی شدن راهبرد اسلام هراسی و اسلام ستیزی حضور نظامی آمریكا و متحدان او را دركشورهای منطقه استمرار می بخشد و باعث تداوم اشغالگری می گردد. این شرایط امكان تسلط آمریكا بر منابع كشورها را فراهم می سازد انرژی مورد نیاز آمریكا و متحدانش تامین می گردد ضمن آنكه تداوم حضور نظامی آمریكا در واقع متضمن ایجاد امنیت برای ژریم صهیونیستی نیز می باشد.

البته اهداف دیگری نیز برای اسلام هراسی و اسلام ستیزی می توان متصور بود از جمله سرپوش گذاردن بر شكست آمریكا در عراق و خاورمیانه وشكست رژیم صهیونیستی در جنگ 33روزه و... كه بر شماری آن فرصت و حوصله بیشتری را طلب می كند.

با سلام خدمت تمام دوستان گرامی>>
تمامی وبلاگ ها و سایت هایی که در رابطه با بسیج فعالیت دارند و مایل به تبادل لینک هستند می توانند ما را با نام "بسیج فا " لینک کنند و به وسیله پیام خصوصی یا از طریق فرم تماس با ما در بالای وبلاگ سمت چپ ما را در جریان قرار داده تا لینک سایت یا وبلاگشون در این وبلاگ قرار بگیره
لطفا از روش دیگه ای برای تبادل لینک استفاده نکنید و خواهشا سوال دیگه ای در این رابطه نپرسید !!!
تمامی لینک ها بعد از بررسی و درستی اطلاعات در مدت کمتر از 48 ساعت در وبلاگ قرار می گیرند.
با تشکر

نویسندگان

نظرسنجی

  آیا بسیجی هستید؟


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :